Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Wtorek 26.07.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszej strony internetowej

 dostępnej pod adresem:

www.puptczew.pl


 

Usługi elektroniczne rynku pracy

 Logo

 

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


 

Otwarcie stanowiska komputerowego umożliwiającego

Rejestrację przez Internet

 

Informuję, że do dyspozycji klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie zostało oddane stanowisko komputerowe. Sprzęt ten jest przeznaczony do internetowej rejestracji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działanie to ma na celu zachęcenie klientów PUP do korzystania z usługi Rejestracji przez Internet oraz usprawnienie działalności urzędu w obszarze obsługi klientów.

  

Informuję, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony jest w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212, 213.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:00.

 

Logo profilu zaufanego

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Tczew, dnia 20.06.2016 r

 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 oraz złożenia w terminie 21 - 27.06.2016 r. stosownego wniosku.

 


Tczew, dnia 02.06.2016 r.

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 03.06.2016 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących programu "Praca dla Młodych" - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy.

Według stanu na dzień 02.06.2016 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2016 r.           

  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 31.05.2016 r.

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH Z ZAKRESU PORADNICTWA GRUPOWEGO

- III kwartał 2016 r. 


Tczew, dnia 23.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

z zakresu problematyki runku pracy

ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Tczew, dnia 05.05.2016 r.

INFORMACJA

Nabór wniosków na poszczególne formy wsparcia w ramach EFS