☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Piątek 05.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

 

OPINIOWANIE NOWYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące opiniowania kierunków kształcenia.

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

W tym celu:

  1. Dyrektor szkoły składa wniosek do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy za pośrednictwem WUP w Gdańsku.

  2. Za datę rozpoczęcia procedury wydania opinii w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy przez PWRRP przyjmuje się dzień wpływu wniosku do kancelarii WUP.

  3. PWRRP w Gdańsku może zasięgnąć opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie właściwej miejscowo Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  4. Skan uchwały zawierający pozytywną/negatywną opinię PWRRP przekazywany jest niezwłocznie do wnioskodawcy elektronicznie (na adres wskazany we wniosku).


 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku:

http://wupgdansk.praca.gov.pl

 

Wytworzył:
Powiatowa Rada Rynku Pracy
(2017-10-30)
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2017-10-30 14:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2020-12-08 14:31:50)
 
 
liczba odwiedzin: 3287481

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X