☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Wtorek 22.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:                                 
  Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                                                       
  Al. Solidarności 14A                                                                            
  83-110 Tczew                                                                                        
  Tel. 58 531 32 13                                                                                    
  reprezentowany przez Dyrektora Urzędu
  .
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - Wiesława Bettker, e-mail: iod@puptczew.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności: rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, przyznanie i wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, opracowanie analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących lokalnego rynku pracy, sporządzanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opinie na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia, organizacja i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Prawo żądania od administratora: usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - nie dotyczy
 8. W przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody posiada Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z procesem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w art. 33 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie ustalenie dla osoby bezrobotnej profilu pomocy oznaczającego właściwy ze względu na jej potrzeby zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 11. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Wytworzył:
Ewa Uzdowska
(2018-05-25)
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2018-05-25 10:20:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2018-11-22 07:25:43)
 
 
ilość odwiedzin: 2949014

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X