Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Piątek 12.02.2016

zaawansowane

INFORMACJE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszej strony internetowej

 dostępnej pod adresem:

www.puptczew.pl


 

Usługi elektroniczne rynku pracy

 Logo

 

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


 

Otwarcie stanowiska komputerowego umożliwiającego

Rejestrację przez Internet

 

Informuję, że do dyspozycji klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie zostało oddane stanowisko komputerowe. Sprzęt ten jest przeznaczony do internetowej rejestracji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działanie to ma na celu zachęcenie klientów PUP do korzystania z usługi Rejestracji przez Internet oraz usprawnienie działalności urzędu w obszarze obsługi klientów.

  

Informuję, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony jest w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:00.

 

Logo profilu zaufanego

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Tczew, dnia 29.01.2016 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że z dniem 01.02.2016 r. uruchamia nabór wniosków dotyczących w szczególności:

 • staży,
 • szkoleń indywidualnych,
 • szkoleń grupowych - zapis wg zamieszczonych w planach szkoleń harmonogramów,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zwrotu kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, szkolenia,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • prac interwencyjnych,
 • programu „Praca dla Młodych” - dot. refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
 • dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia.

Realizacja pozostałych formy wsparcia odbywała się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Z uwagi na racjonalizację wydatków środków publicznych realizacja programów rynku pracy opierała się będzie na „Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2016 r.”

Realizacja form wsparcia w roku 2016 nastąpi ze środków:

 • Funduszu Pracy,
 • Programu Regionalnego,
 • w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

zgodnie z przyjętymi założeniami do poszczególnych projektów.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 29.01.2016 r.

KOMUNIKAT

 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 oraz złożenia w terminie od 01.02.2016 r. stosownego wniosku.

 


Tczew, dnia 30.11.2015 r.

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH Z ZAKRESU PORADNICTWA GRUPOWEGO

- I kwartał 2016 r. 

 


 

BEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Czytaj całość ...


  

Wytworzył:
Wiesława Bettker
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2009-12-29 10:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2016-02-01 08:17:48)
 
 

ilość odwiedzin: 2135756

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X