Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Poniedziałek 05.12.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszej strony internetowej

 dostępnej pod adresem:

www.puptczew.pl


 

Usługi elektroniczne rynku pracy

 Logo

 

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


 

Otwarcie stanowiska komputerowego umożliwiającego

Rejestrację przez Internet

 

Informuję, że do dyspozycji klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie zostało oddane stanowisko komputerowe. Sprzęt ten jest przeznaczony do internetowej rejestracji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działanie to ma na celu zachęcenie klientów PUP do korzystania z usługi Rejestracji przez Internet oraz usprawnienie działalności urzędu w obszarze obsługi klientów.

  

Informuję, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony jest w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212, 213.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:00.

 

Logo profilu zaufanego

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Tczew, dnia 30.11.2016 r.

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH Z ZAKRESU PORADNICTWA GRUPOWEGO

- I kwartał 2017 r. 


Tczew, dnia 31.10.2016 r.

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem dzisiejszym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Według stanu na dzień 28.10.2016 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2016 r.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Marcin Listewnik


Tczew, dnia 25.10.2016 r.

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia współfinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Przewiduje się, iż wsparciem zostanie objętych ogółem 36 osób bezrobotnych, które będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

                 - staży - 20 osób,

- szkolenia grupowego - sekretarka/asystentka z językiem angielskim - 8 osób,

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem z zakresu ABC małej przedsiębiorczości  - 8 osób.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne oraz pracodawców do zapoznania się z warunkami realizacji powyższych form oraz składania stosownych wniosków. Obowiązujące wzory druków oraz niezbędne informacje dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 28.09.2016 r.

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem dzisiejszym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Według stanu na dzień 27.09.2016 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2016 r.      

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 21.09.2016 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z powstaniem oszczędności środków przeznaczonych na realizację Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca” oraz projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 uruchamia nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Realizacja form wsparcia w roku 2016 nastąpi zgodnie z przyjętymi założeniami do poszczególnych projektów.

Uczestnikami Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca” mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie o kwalifikacjach niedostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

  • bez kwalifikacji zawodowych,
  • bez doświadczenia zawodowego,
  • absolwentów, w tym osób które ukończyły szkołę wyższą.

Wsparcie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim (II)” adresowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tczewie, dla których został ustalony profil pomocy I lub II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach z obszaru powiatu tczewskiego.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska