Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Niedziela 23.10.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszej strony internetowej

 dostępnej pod adresem:

www.puptczew.pl


 

Usługi elektroniczne rynku pracy

 Logo

 

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


 

Otwarcie stanowiska komputerowego umożliwiającego

Rejestrację przez Internet

 

Informuję, że do dyspozycji klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie zostało oddane stanowisko komputerowe. Sprzęt ten jest przeznaczony do internetowej rejestracji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działanie to ma na celu zachęcenie klientów PUP do korzystania z usługi Rejestracji przez Internet oraz usprawnienie działalności urzędu w obszarze obsługi klientów.

  

Informuję, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony jest w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212, 213.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:00.

 

Logo profilu zaufanego

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Tczew, dnia 28.09.2016 r.

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem dzisiejszym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Według stanu na dzień 27.09.2016 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2016 r.      

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 21.09.2016 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z powstaniem oszczędności środków przeznaczonych na realizację Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca” oraz projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 uruchamia nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Realizacja form wsparcia w roku 2016 nastąpi zgodnie z przyjętymi założeniami do poszczególnych projektów.

Uczestnikami Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca” mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie o kwalifikacjach niedostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

  • bez kwalifikacji zawodowych,
  • bez doświadczenia zawodowego,
  • absolwentów, w tym osób które ukończyły szkołę wyższą.

Wsparcie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim (II)” adresowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tczewie, dla których został ustalony profil pomocy I lub II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach z obszaru powiatu tczewskiego.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska

 


Tczew, dnia 12.09.2016 r.

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH Z ZAKRESU PORADNICTWA GRUPOWEGO

- IV kwartał 2016 r. 


Tczew, dnia 08.09.2016 r.

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z powstaniem oszczędności środków przeznaczonych na realizację programu „Praca dla Młodych”  z dniem 09.09.2016 r. uruchamia nabór wniosków dotyczących refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 26.08.2016 r.

KOMUNIKAT

 

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków PFRON informuję, iż z dniem 1 września 2016 r. otwarty zostanie nabór wniosków dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu - Tczew Al. Solidarności 14 A pok.216 lub pod numerem tel. 58 531-34-15 wew. 367 lub 368.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska